Kewajiban Zakat Hasil Bumi.


Elmadinanews.com
Kewajiban Zakat Hasil Bumi.

Zakat Hasil Bumi (Usyur) zakat yang dikenakan pada tanaman/ tumbuh – tumbuhan.
Sebagai firman Allah dalam surat al- an’am ayat 141:

……وءاتوا حقه يوم حصاده………

….. dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir dan miskin)

Imam abu Hanifah, mewajibkan zakat pada segala hasil tanaman/buah-buahan baik’berupa kurma ataupun buah-buahan lainnya.

Sebagian ulama fiqih berpendapat: bahwa zakat buah – buahan hijau, dipungut dari harganya bukan dari bendanya.

Perbandingan zakat pertanian dengan zakat buah-buahan.
Zakat padi atau kalau diberaskan sebanyak 524 kg (Rp.5.240.000) sudah wajib keluarkan Zakat.

Maka petani yang mendapat hasil penjualan buah – buahan senilai menimal harga 524 kg, juga kena kewajiban membayar Zakat hasil penjualan buah – buahan tersebut, menimal Rp 5.240.000 zakatnya 2.5% (Rp.140.000)

Sumber bacaan:
1.Hukum Zakat,DR.Yusuf Qardawi
2.Fiqg Siyasah,Prof.H.A.Djazuli.