Waktu terbaik untuk membayar Zakat Maal.

El-Madinanews.com

Waktu Terbaik Bayar Zakat Maal

Allah SWT mewajibkan membayar Zakat Maal bagi Muzakki yang telah memenuhi syarat haul dan sampai nisab.

Example Zakat Perdagangan. Apabila modal/ keuntungan sudah mencapai nisab menimal setara harga Emas 85 gram Emas dan sudah haul ( sudah 1 tahun) maka Muzakki wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2.5%

Ramadhan Al-Mubarok, Allah memberi bonus 1000 kali lipat bagi mereka yang melaksanakan Amaliah selama Ramadhan.

Alangkah baiknya para Muzakki, laksanakan pembayaran zakat dalam bulan Ramadhan ini.