Sosialisasi Zakat, UU no. 23 Tahun 2011 dan PP. no. 14 tahun 2014

Sosialisasi UU Zakat.
Dokumentasi BAZNAS Sarolanngun.

Kewajiban bayar Zakat,
Perintah Allah dan Nabi Muhammad Saw

Dalam Usaha/penghasilan/pendapatan/jasa seseorang/korporasi (perusahaan, CV/PT/Farma), ada hak Fakir/miskin, 2.5%,
itulah zakat namanya.

Masalah Zakat,
Infaq dan Shodaqoh,
telah diatur dalam,
UU RI no.23 tahun 2011 dan
PP no. 14 tahun 2014.

Yang diberi amanah UU untuk menerima,
Zakat, Infaq, Shodaqoh adalah:
1. BAZNAS Pusat
2. BAZNAS Provinsi
3. BAZNAS Kabupaten.

Pengumpulan Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) tersebut melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat)
yang di SK oleh BAZNAS setiap Tingkatan.

Pimpinan dan Jajaran BAZNAS Sarolanngun.

Menghimbau dan mengajak:
Bapak/Ibuk wajib Zakat (Muzakki),
Mari salurkan Zakat melalui:
BAZNAS Sarolanngun.

Bagian Humas