Mari ujudkan, masyarakat cinta Zakat infaq dan Shodaqoh, bantu kaum dhu’afa

Salam selamat Duniawi Akhirat.

Mari wujudkan:
Masyarakat cinta:
Zakat Infaq dan Shodaqoh
( ZIS)
untuk tolong/bantu kaum dhuafa,     mereka dalam kesusahan / kepapan.

d