Kewajiban Zakat

Elmadinanews.com
Kewajiban Zakat.

Zakat adalah kewajiban yang para pengingkarannya dianggap kafir, dianggap fasik orang yang menolaknya, dan diberantas mereka yang menentang membayar Zakat.

Zakat dalam Islam, bukanlah “sumbangan” yang merupakan kebaikan hati orang kaya kepada orang miskin, atau kemurahan orang yang berada kepada orang yang kurang mampu. Melainkan zakat mempunyai cakrawala yang lebih luas.
Zakat bagian terpenting dari undang-undang ekonomi Islam, yang memberi solusi terhadap masalah kemiskinan.