Kewajiban membayar zakat Kontemporer ( Zakat Penghasilan/Jasa)

Elmadinanews.com.

Pentingnya penjelasan tentang
Zakat Kontemporer Kepada Muzakki mengenai kewajiban membayar zakat.

Pendekatan Gelobal,
Setiap penghasilan yang memenuhi syarat zakat, wajib dikeluarkan zakatnya, setiap kali menerima penghasilan.

Jadi, segala jenis penghasilan yang memenuhi syarat zakat, wajib dikeluarkan zakatnya kalau telah memenuhi persyaratan zakat,
kalau belum memenuhi keluarkan saja infaqnya.

Setiap penghasilan/pendapatan Jasa yang sudah mencapai menimal Rp. 5.666.000,
wajib keluarkan zakat 2.5%  ( Rp.141.000)

Setiap penghasilan/pendapatan, Perkebunan/pertanian selain Padi, maka wajib mengeluarkan zakatnya 2.5% dihitung dari penghasilan kotor (berutto) dari jumlah penghasilan tersebut wajib keluarkan zakatnya 2.5%.

Pengasuh rubrik Hukum
Elmadinanews.com
Drs.H.Elmi SH. MPd.