Hukum  mengeluarkan Zakat

Mengeluarkan Zakat hukumnya wajib  bagi setiap Muslim yang memiliki harta tertentu yang telah mencapai nishab.

Hal ini  berdasarkan firman Allah: Laksanakan shalat, tunaikan zakat, dan ruku’lah bersama-sama orang yang melakukan ruku’. (Al-Baqarah 43 ) Macam-macam Zakat. Dalam ajaran Islam terdapat dua macam zakat:

1.Zakat harta ( mal )

2.Zakat Fitrah.

Zakat harta adalah pembayaran zakat dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayar oleh setiap Muslim setelah bulan ramadhan berakhir.

Sumber pengambilan tulisan ini: Panduan Peraktis Menunaikan Ibadah Zakat PP Lazis NU.

Oleh: H Elmi SH. MPd. Yth